Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

1 / 524

AFECTACIONS OLOT – BARCELONA (per Amer)

Avís als Srs. Usuaris,

Amb motiu de la festivitat de la 2ª Pasqua, el proper diumenge 9 de juny de 2019 el servei especial pels estudiantes de les 20:30 h Olot - Barcelona (per Amer) no es realitzarà. En el seu lloc, aquest servei es realitzarà el dilluns dia 10 de juny.

Gràcies per la seva col·laboració.

TEISA

Més Informació