Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

Informació i serveis


Targetes

Al Grup T.E.I.S.A. disposem d'un ampli ventall de targetes i abonaments amb la finalitat que els nostres clients puguin trobar les màximes facilitats i avantatges quan es desplacin en les nostres línies regulars. Contemplen importants descomptes per a famílies nombroses o monoparentals, estudiants universitaris, jubilats i joves, així com abonaments de diversos viatges i targetes moneder recarregables.

Per a informació referent a les targetes del TMG, visiteu la web www.girona.cat/bus/cat/tarifes.php

Bus Interurbà
TPO
Eix Bus

ATM

El Grup T.E.I.S.A. està adherit a l’àmbit de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’àrea de Girona, que comprèn un total de 47 municipis dividits en set zones. Amb un sol títol de transport es poden utilitzar els mitjans necessaris per desplaçar-se d’un punt a un altre.

Els Títols de l'ATM són:

T-10: Títol multipersonal i horari de 10 desplaçaments integrats dins d'una, dues o tres zones.

T-50/30: Títol unipersonal i horari de 50 desplaçaments durant 30 dies dins d'un, dues o tres zones.

T-Mes: Títol personalitzat de desplaçaments il·limitats durant 30 dies consecutius des de la primera validació i dependent de les zones que es travessin (d'1 a 3). Només es pot carregar a les targetes personalitzades.

T-70/90: Títol específic per a persones membres de famíles monoparentals o nombroses que permet realitzar 70 desplaçaments integrats durant 90 dies consecutius des de la primera validació, dependent de les zones que es travessin (d'1 a 3). Aquest títol pot ser personalitzat o anònim.

T-10/30: Títol unipersonal i horari que permet fer 10 desplaçaments integrats durant 30 dies a partir de la primera validació, dins d'una, dues o tres zones.

T-12: Títol personalitzat que permet, als nens i nenes de 4 a 12 anys, fer un nombre il·limitat de desplaçaments a la zona tarifària en la que resideixen, Aquest títol només es pot carregar a la targeta personalitzada T-12.

Per a més informació dels títols ATM visiteu la web www.atmgirona.cat

Bus Interurbà
TPO
Eix Bus