Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

Eix Bus


Des del 1996 EIXBUS S.A. ofereix un servei de transports de viatgers entre Girona i Lleida, i les ciutats de la Catalunya central Vic, Manresa, Cervera i Tàrrega. Posteriorment, veient l'augment d'activitat de l'aeroport de Girona/Costa Brava també va incloure una parada al seu recorregut, per tal d'atendre la creixent demanda de viatgers amb destinació o procedència a l'Aeroport.

GIRONA-LLEIDA


  • GIRONA
  • AEROPORT GIRONA C.B.
  • VIC
  • MANRESA
  • CERVERA
  • TÀRREGA
  • MOLLERUSSA
  • LLEIDA