Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

1 / 211

AFECTACIONS PONT DEL PILAR OLOT - BARCELONA

Avís als Srs. Usuaris

El diumenge dia 11 d'octubre NO hi haurà el servei especial per estudiants de les 20:30h d'Olot a Barcelona ((passant per Amer).

Aquest servei es farà el dilluns dia 12 d'octubre.

Gràcies per la seva col·laboració,

TEISA