Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

1 / 157

Afectacions Volta Ciclista Catalunya - dimarts 24 de març

Benvolguts Clients,

Amb motiu del pas de la Volta Ciclista a Catalunya per les comarques gironines, es produiran afectacions en el serveis regulars de TEISA.

Dimarts 24/03/15 etapa Mataró – Banyoles ‐ Olot

- Entre 13:00h – 18:00h: Possibles talls puntuals i retencions a les línies:

o Olot – Lloret
o Amer – Santa Coloma Sils
o Santa Coloma – Girona
o Olot – Girona (per Amer i per Banyoles)
o Bus Transversal de la Garrotxa
o Olot – Barcelona (per Amer, Banyoles i Bracons)
o Olot – Santa Pau
o Olot – Camprodon
o Olot ‐ Ripoll
o Bus Poliger (de 8h - 20h)
o TOTES LES LÍNIES DEL TPO (de 8h - 20h)

o Sant Celoni – Girona
o Breda – Girona


En principi no es preveuen talls ni desviaments excepcionals (excepte a la ciutat d’Olot), pel que les interrupcions del servei duraran el temps que triguin els ciclistes en passar per les poblacions afectades.

Pel que fa a la ciutat d'Olot, de 8 del matí i fins les 20h del vespre, quedaran anul∙lades les parades de següents de totes les expedicions amb Origen Olot (Estació de busos):

- Rosaleda (Parc Nou) – Totes les línies
- Carrefour – TPO i Transversal

De 8 del matí i fins les 20h del vespre, totes les expdicion amb destí Olot (estació de busos) anul∙laran les parades de:

- Carrefour – TPO, Transversal i Poliger.
- Rosaleda (Parc Nou) – Totes les línies
- Ambulatori – TPO, Transversal, Linies de Girona (per Amer), Lloret, i Poliger
- Hospital Vell – TPO i Transversal.

Moltes gràcies per la seva col∙laboració

Disculpin les molèsties.
TEISA

Més Informació