Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Textos legals


Nota legal

En compliment del que prevé l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrónic, s'informa que www.teisa-bus.com es un domini de la empresa T.E.I.S.A. amb domicili social C/ Sardenya, 16, teléfon +34 972.20.48.68 i fax +34 972.20.48.70, correu electrónic teisa-bus@teisa-bus.com.
La societat Tranports Elèctrics Interurbans S.A. amb el C.I.F. A-17000316 que figura inscrita al registre mercantil de Girona, tomo 387, foli 26, full GI-7303.

Companyia del Ferrocarril Olot a Girona S.A. és una empresa dedicada al transport de viatgers i al transport en general, amb domicili social al c/ Sardenya nº 16, C.P. 17007 de Girona (Espanya), telèfon +34 972.20.48.68 i fax +34 972.20.48.70, correu electrònic teisa-bus@teisa-bus.com.
Consta amb el C.I.F. A-17005208, inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 574, foli 158, fulla GI-10984.

Eix Bus S.A. és una empresa dedicada al transport de viatgers i al transport en general, amb domicili social al c/ Sardenya nº 16, C.P. 17007 de Girona (Espanya), telèfon +34 972.20.48.68 i fax +34 972.20.48.70, correu electrònic teisa-bus@teisa-bus.com.
Consta amb el C.I.F. A-17488420, inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 975, foli 132, fulla GI-17918.


Política de privadesa

TEISA S.A. a través del seu web www.teisa-bus.com sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaràn incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de TEISA S.A. aquest serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaries per la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels clients registrats es emmagatzemada en una base de dades propietat de TEISA S.A., que asumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguritat que garantitzin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb lo establert en la Lley Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació aplicable.

TEISA S.A., a través de la seva web, utilizarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'usuari ofertes i promocions que es considerin d'interès per ell.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup que pertany TEISA S.A. així com a altres amb les que hi hagi acords de col·laboració amb la única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

TEISA S.A., a través de la seva web, utilizarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de TEISA. Les cookies s'associen únicament a un Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcias a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després de que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que tinguin que registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament per ell. L'Usuari té la opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.teisa-bus.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a TEISA S.A., c. Sardenya, 16, 17007 Girona (España), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la direcció: teisa@teisa-bus.com.


Protecció de dades

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal TEISA informa que les dades personals recollides des d'aquest lloc Web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades recollides s'incorporaran als fitxers de TEISA i del grup TEISA declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d'acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup TEISA amb la mateixa finalitat d'oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l'interessat, excepte en els casos previstos legalment. Els titulars de les targetes de crèdit, seran responsables de les transaccions que es puguin realitzar en aquesta web.

El titular de la targeta de crèdit/dèbit autoritza a Transports Elèctrics Interurbans S.A. a carregar a la targeta l'import segons el trajecte contractat i les condicions de la tarifa contractada.


Transports Elèctrics Interurbans S.A. es reserva el dret de rectificar o cancel?lar reserves en cas de frau o error, previ avís. En aquest cas, Transports Elèctrics Interurbans S.A. notificarà en un termini màxim de 48 hores l'error, donant l'alternativa al client d'acollir-se als ajustaments correctes o d'anular la reserva efectuada.

CONDICIONS D'ANUL·LACIÓ I MODIFICACIÓ

Anul·lacions fins a 7 dies abans de l'arribada prevista es retornarà el pagament. En cas de no realitzar-se el servei per condicions climatològiques adverses o per recomació de les autoritats competents, es retornarà el pagament.