Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

1 / 964

Afectacions LA VOLTA CICLISTA (18 de març)

SANT FELIU DE GUÍXOLS:

Us informem que degut a la celebració de ‘La Volta Ciclista a Catalunya’, el dilluns 18 de març, les línies amb arribada i sortida de Sant Feliu de Guíxols es veuran afectades.

A partir de les 13:00h hi haurà talls a diferents vies de la població, fet que podria alterar lleugerament el recorregut habitual de les nostres expedicions.

No obstant, les afectacions importants es produiran de 15:00h a 17:15h (aproximadament), moment en el qual els ciclistes recorreran els carrers de Sant Feliu de Guíxols.

Tenint en compte que les hores de pas dels corredors són aproximades, els busos de TEISA s’adaptaran als talls i a les rutes alternatives proposades. Així doncs, les expedicions que us esmentem a continuació patiran alteracions importants:

• 14:15h (Girona-Sant Feliu de Guíxols)
• 15:15h (Girona-Sant Feliu de Guíxols)
• 15:15h (Sant Feliu de Guíxols-Girona)
• 16:15h (Girona-Sant Feliu de Guíxols)
• 16:15h (Sant Feliu de Guíxols-Girona)
• 17:15h (Sant Feliu de Guíxols-Girona)

També us informem que s’anirà actualitzant la informació a través de la pàgina web i les xarxes socials de TEISA.
------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTA CRISTINA D'ARO:

Us informem que degut a la celebració de ‘La Volta Ciclista a Catalunya’, el dilluns 18 de març (de 12:00h a 13:00h i de 15:00h a 16:00h) no es podrà accedir al centre de Santa Cristina d’Aro. Tal i com es pot veure en el plànol adjunt, les expedicions que circulin entre les hores esmentades només podran aturar-se a la parada Cruïlla Solius.

------------------------------------------------------------------------------------------------
QUART:

Us informem que el dilluns 18 de març (de 13:15h a 14:15h) es tallarà la circulació de la C-250 al seu pas per Quart, ja que els ciclistes de ‘La Volta Ciclista a Catalunya’ travessaran el municipi direcció a Llambilles.

Per tal de minimitzar les afectacions, les següents expedicions passaran per la Rotonda Barcelona (Girona Sud C-65). Amb aquest canvi de recorregut, s’anul·laran les parades d’Emili Grahit, Parc Tecnològic, La Creueta, Palol d’Onyar i Quart.

• 13:00h (Llagostera-Girona)
• 13:15h (Girona-Sant Feliu de Guíxols)
• 13:15h (Sant Feliu de Guíxols-Girona)
• 13:30h (Girona-Llagostera)
• 13:45h (Girona-Llagostera Residencial)
• 13:45h (Girona-Sant Feliu de Guíxols DIRECTE)

Malgrat l’alternativa esmentada, és important remarcar que des de les 13:15h a les 17:30h, les expedicions de la línia Girona-Sant Feliu de Guíxols acumularan retards importants.

------------------------------------------------------------------------------------------------
CASSÀ DE LA SELVA:

Us informem que, amb motiu del pas de ‘La Volta Ciclista a Catalunya’ per Cassà de la Selva, el dilluns 18 de març (de 13:30h a 15:00h) s’anul·laran les parades habituals del municipi de la línia Girona-Sant Feliu de Guíxols.

Tal i com es pot veure en el mapa adjunt, s’habilitaran dues parades alternatives per minimitzar les afectacions.

Malgrat l’alternativa esmentada, és important remarcar que des de les 13:15h a les 17:30h, les expedicions de la línia Girona-Sant Feliu de Guíxols acumularan retards importants.

------------------------------------------------------------------------------------------------
LLAGOSTERA:

Us informem que, amb motiu del pas de ‘La Volta Ciclista a Catalunya’ per Llagostera, el dilluns 18 de març hi haurà afectacions pel que fa al recorregut i a les parades habituals. El fet que la cursa passi pel municipi dues vegades farà que hi hagi les següents afectacions:

1r tall (13:30h - 15:00h):
Es passarà per l’autovia C-65 i s’anul·laran les parades del centre del poble. Les parades de Llagostera Residencial es mantenen actives.

2n tall (15:00h - 16:15h):
S’anul·len totes les parades. Les expedicions afectades hauran d’esperar el pas dels ciclistes i seguir les indicacions del dispositiu policial.

És important remarcar que des de les 13:15h a les 17:30h, les expedicions de la línia Girona-Sant Feliu de Guíxols acumularan retards importants.

Més Informació