Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

1 / 839

Integració tarifària Garrotxa

Els informem que l’ATM de Girona ha anunciat la integració tarifària de la Garrotxa. Aquesta iniciativa permetrà als usuaris utilitzar diferents mitjans de transport públic amb el seu abonament, fet que millorarà significativament l'accessibilitat i la mobilitat de la zona. A més, s'establiran descomptes i tarifes reduïdes per als usuaris freqüents.

Aquesta integració tarifària suposarà una simplificació dels procediments de venda i validació de bitllets, ja que permetrà fer ús d’un únic sistema per a totes les rutes i serveis de transport públic a la comarca.

A més, aquesta iniciativa també tindrà un impacte positiu en la sostenibilitat del transport públic a la comarca, ja que s'espera reduir la contaminació i millorar la qualitat de l'aire. Això es deu al fet que, en fomentar l'ús del transport públic, es reduirà el nombre de vehicles privats en les carreteres i, per tant, es disminuirà l'emissió de gasos contaminants, ja que s'espera que augmenti el nombre d'usuaris de transport públic.

Moltes gràcies per la seva col·laboració,
Grup TEISA.


Més Informació