Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

1 / 447

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A.

Per unanimitat del Consell d’Administració de data 28 de setembre de 2018 s’aprova convocar als accionistes a la Junta General Extraordinària d’accionistes, que tindrà lloc en el domicili social de la nostra Companyia, en el carrer Sardenya, nº 16 de Girona - 17007-, per al proper dia 27 de novembre de 2018 , a les 17.30 hores, en primera convocatòria i si fos necessari, en segona convocatòria per a l'endemà a la mateixa hora i lloc, sota el següent.


ORDRE DEL DIA

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primer Proposta de modificació de l’article 2 dels Estatuts de la Companyia, amb la finalitat d’ampliar l’Objecte Social de la Societat.


Es fa constar als Srs. Accionistes, de conformitat amb l'article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta. Així mateix, es fa constar de conformitat amb l'article 287 de la LSC, el dret que correspon a tots els socis d’examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació proposada, de l’article 2 dels Estatuts Socials, així com l’informe escrit justificatiu de la mateixa, així com demanar l’entrega o enviament gratuït dels mateixos documents.

Girona, 28 de setembre de 2018. -

El President del Consell d'Administració